naar hoofdpagina

Lidmaatschap vereniging CNS

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school. Dit kan o.a. door voor € 15,- per jaar lid te worden van onze vereniging.

De leden van de vereniging kiezen de leden van het Algemeen Bestuur dat een toezichthoude rol vervult. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hier wordt door de leden van de vereniging goedkeuring aan verleend. Er is volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de koers van CNS en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs.

Door lid worden van CNS geeft u aan het belangrijk te vinden om Christelijk onderwijs in onze stad in stand te houden en te bevorderen.  

Als u de grondslag van de vereniging onderschrijft stellen wij het op prijs als u lid wordt van de Vereniging CNS.
Dit kan door een inschrijfformulier op te vragen bij info@cnsgouda.nl.

Natuurlijk zijn er op onze scholen ook aanmeldingsformulieren aanwezig.