Skip to main content
ANBI ANBI

ANBI

Home  › ... Vereniging CNS › ANBI

ANBI

De Vereniging CNS staat geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Vereniging CNS specifieke gegevens openbaar maakt. 

U vindt ze hieronder.

 • Naam instelling: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijk Nationale Scholen te Gouda.
 • RSIN/Fiscaal nummer: 27.31.897
 • Contactgegevens
 • Doelstelling: De Vereniging CNS is opgericht op 1 maart 1864 en heeft zich ten doel gesteld ‘werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor basisonderwijs te Gouda.
 • Beleidsplan 2023-2027
 • Bestuurssamenstelling
 • Beloningsbeleid: De Vereniging CNS beloont zijn medewerkers conform CAO Primair Onderwijs. De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functe in redelijkheid gemaakte kosten. (zie statuten, artikel 9.8)
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: Zie jaarverslag 2023
 • Financële verantwoording: Zie jaarverslag 2023
   

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Home

Lid worden

Lid worden

Menu

Login

Contact