Skip to main content
Bestuur Bestuur

Bestuur

Home  › ... Bestuur

Bestuurs- en managementstructuur

Als gevolg van de wet "Goed onderwijs - goed bestuur" heeft er een belangrijke wijziging plaats gevonden in het bestuur.

De leden van de vereniging zijn daarover geïnformeerd en hebben ingestemd met de vorm waarvoor binnen de vereniging CNS is gekozen om uitdrukking te geven aan de scheiding tussen besturen/uitvoeren enerzijds en toezichthouden anderzijds (zie Code Goed Bestuur in het primair onderwijs). Kort door de bocht: het ging erom dat er geen situatie mocht blijven bestaan waarbij de "slager zijn eigen vlees keurt". Er is een scheiding aangebracht tussen het dagelijks bestuur dat uitvoerende taken heeft en een algemeen bestuur dat toezicht houdt. Het algemeen bestuur wordt gevormd door een 7-tal portefeuillehouders (zie bestuursprofielen) en het dagelijks bestuur wordt bij de vereniging CNS gevormd door de directeur-bestuurder. Deze verricht het uitvoerende werk en heeft tevens een adviserende, initiërende en stimulerende rol in de richting van de verschillende overlegpartners. Naast de bestuurlijke rol heeft de directeur-bestuurder een leidinggevende rol in de richting van de directies van de scholen. De directeur-bestuurder wordt een aantal dagdelen per week ondersteund door een financieel-administratief medewerkster.

Verantwoording aan de toezichthouders wordt afgelegd via managementrapportages, waarin aandacht is voor onderwijs(opbrengsten), personeelszaken, het onderhoud van de gebouwen en de financiën. In deze rapportages wordt een verband gelegd met hetgeen beschreven is in het strategisch beleid van de vereniging en de schoolplannen van de scholen.

De scholen worden geleid door een directeur die de eindverantwoording draagt. De directeur legt verantwoording af aan ouders, de directeur-bestuurder en MR en wordt bijgestaan door een middenkader met deelverantwoordelijkheden.

Het bestuur is bereikbaar via algemeenbestuur@cnsgouda.nl.

Marco de Jong

Marco de Jong

directeur-bestuurder

Mijn naam is Marco de Jong, ik ben 49 jaar oud en woon in Oud-Beijerland. Samen met mijn vrouw heb ik vier kinderen - twee zonen en twee dochters – die de basisschoolleeftijd al ontgroeid zijn. Wij zijn al vele jaren actief betrokken bij de EGHW, een evangelische gemeente in ons dorp.  
15 jaar lang ben ik directeur geweest van meerdere christelijke scholen in de Hoeksche Waard; in de eerste jaren van de school van mijn kinderen en vervolgens ruim 12 jaar van meerdere scholen tegelijk. Samen met collega’s heb ik daarbij onder andere een school voor vluchtelingenkinderen op mogen zetten. Daarvoor heb ik als leerkracht in Rotterdam gewerkt. 

Ik ben in het basisonderwijs gaan werken omdat ik het een prachtig werkveld vind. Onderwijsmensen in het basisonderwijs werken met het mooiste en kostbaarste wat er is: jonge kinderen! 

Ik vind het enorm waardevol om hen, samen met alle medewerkers van CNS Gouda, een uitdagende leeromgeving te bieden, waar zij zich goed voelen en waar ze goed tot ontwikkeling komen. Ik hecht veel waarde aan goed christelijk onderwijs gefundeerd op Gods Woord. De drie scholen van CNS geven hier allemaal op hun eigen manier invulling aan. Ik vind het een voorrecht om hieraan, vanuit mijn rol als directeur-bestuurder, mijn steentje bij te kunnen dragen, zij het op wat meer afstand dan alle andere collega's die op de scholen werken. 

Jan Möhlmann

Jan Möhlmann

voorzitter

Ik ben Jan Möhlmann. Geboren en opgegroeid in Zeeland. Na mijn opleiding voor leraar Lichamelijke Oefening in Den Haag, terechtgekomen in Gouda waar ik sinds 1993 aan het Driestar College verbonden ben. Op dit moment ben ik directeur van de locatie havo & vwo Driestar-Wartburg in Gouda. Ik ben getrouwd met Catharina en we hebben vier energievolle zoons. Onze jongste zoon, Joah zit op de Calvijnschool. Chris, Tjako en Jesse hebben daar een mooie tijd gehad. Kerkelijk zijn we aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente in Gouda, waar ik ondermeer betrokken ben bij het Evangelisatiewerk wat namens onze gemeente plaatsvindt. Graag zet ik mijn krachten in voor onze drie scholen met de verwachting en hoop dat alle medewerkers met liefde en passie hun mooie werk kunnen doen. Het is mijn wens dat we met z'n allen onze kinderen zo mogen vormen dat ze als christenen hun plaats in de maatschappij zullen innemen om iets te laten zien van de liefde van de Heere onze God.

Lieneke Visser

Lieneke Visser

secretaris

Mijn naam is Lieneke Visser, ik ben getrouwd met Bas en moeder van dochter Josephine die sinds 2 jaar met veel plezier naar de Julianaschool gaat. Sinds juni 2020 maak ik deel uit van het bestuur van CNS als secretaris.  

Als gezin wonen we in Gouda en zijn wij kerkelijk meelevend met de Oostpoortgemeente. In het dagelijks leven werk ik in het Groene Hart Ziekenhuis als kwaliteitsfunctionaris voor de afdeling Interne Geneeskunde en ben ik coördinator van het Kwaliteit en Veiligheidsbeleid voor diverse andere afdelingen. Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In mijn vrije tijd sport ik graag: volleybal, bootcamp en hardlopen. Ik houd erg van koken en bakken, tuinieren en geniet van leuke kringloopvondsten

Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op de Johannes Calvijnschool. Aan deze tijd bewaar ik nog altijd goede herinneringen en ik heb ervaren dat christelijk onderwijs een belangrijke basis is voor verdere (geloofs)ontwikkeling. Ik gun het onze kinderen om de benodigde bagage vanuit dit onderwijs mee te krijgen zodat wij hen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een maatschappij die ons soms voor ingewikkelde uitdagingen stelt.

Richard Roos

Richard Roos

portefeuille Financiën

Ik ben Richard Roos (Gouda, 1983). Ik ben getrouwd met Mirjam en vader van drie jongens en een meisje. Drie van hen gaan naar Calvijnschool, de vierde is nog een baby. Sinds juni 2017 maak ik deel uit van het bestuur van CNS als portefeuillehouder financiën. Voordien ben ik vier jaar penningmeester geweest van de MR van de Calvijnschool. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Den Haag als coördinator van een team wat o.a. deelnemingen van de gemeente Den Haag beheert. Ik ben opgeleid als politicoloog, bestuurskundige en controller in Leiden en Amsterdam (VU). Eerder ben ik duo-raadslid geweest en heb mij toen o.a. met onderwijs bezig gehouden. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken en actief te zijn en heb er plezier in om mijn spreekwoordelijke steentje bij te dragen. Wij zijn lid van de St Jans gemeente. In mijn vrije tijd loop ik graag een rondje hard of lees ik een boek. Tevens ben ik een liefhebber van geschiedenis, wielrennen en voetbal.

Esther Bogaard

Esther Bogaard

portefeuille Onderwijs

Mijn naam is Esther Bogaard. Ik ben getrouwd met Marc en moeder van Sarah, Jurre en Hugo. Onze oudste twee kinderen gaan met veel plezier naar de Livingstoneschool. We zijn als gezin kerkelijk meelevend met de Oostpoortgemeente. Sinds februari 2022 maak ik deel uit van het toezichthoudend bestuur van CNS met als portefeuille onderwijs.

In het dagelijks leven werk ik binnen het basisonderwijs. Tien jaar geleden ben ik gestart als leerkracht van het speciaal basisonderwijs (SBO). Na het afronden van mijn masteropleiding ben ik in 2019 aan de slag gegaan als intern begeleider van alle groepen van het SBO en drie reguliere bovenbouwgroepen. Vanaf komend schooljaar zal ik als adjunct-directeur van de school in Bleskensgraaf werkzaam zijn. In mijn vrije tijd lees, wandel en sport ik graag. Daarnaast houd ik van bakken en bezoek ik regelmatig een museum.

Christelijk onderwijs is een groot goed. Ik vind het prachtig om te zien hoe de gesprekken en gebeden binnen klassen worden vormgegeven waardoor onze kinderen nieuwsgierig worden naar de Bijbel en (steeds meer) liefde krijgen voor God en de mensen om hen heen. Graag ben ik bereid om mijn gaven, talenten en (onderwijskundige) ervaring in te zetten voor het christelijk onderwijs in Gouda.

Willem Jan van Zwienen

Willem Jan van Zwienen

portefeuille Materieel

Mijn naam is Willem-Jan van Zwienen. Ik ben getrouwd met Aline en samen hebben we 4 kinderen. 3 meiden en een jongen. De oudste 2 meiden gaan inmiddels met veel plezier naar de Calvijn school.

Ik ben opgegroeid in Waddinxveen, maar na ons trouwen zijn we ons in Gouda gaan vestigen. We zijn kerkelijk aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente in Gouda. Hier ben ik ook opgegroeid, en ben een heel aantal jaren leider van de +14 JV geweest.

In het dagelijks leven werk ik als Uitvoerder op middelgrote bouwprojecten, waarbij in de loop van de jaren mooie projecten zijn gerealiseerd. Daarom vind ik het ook een mooie manier om zo een steentje te mogen bijdragen door de portefeuille materieel.

Frans Pieter Trouborst

Frans Pieter Trouborst

portefeuille Personeel

Mijn naam is Frans Pieter Trouborst. Ik ben getrouwd met Maaike. We hebben drie kinderen. Mijn dochter en oudste zoon gaan de Julianaschool. Onze jongste zoon is nog net te jong voor school.

Ik ben geboren en getogen in Gouda. Kerkelijk leven we mee met de Sint Jansgemeente. Ik zit hier in de kerkenraad van wijk A als jeugddiaken. In het dagelijks leven werk ik bij Albeda. Dit is een ROC in Rotterdam en omgeving. Hier geef ik rekenles aan MBO niveau 1. Daarnaast ben ik voorzitter van de ondernemingsraad, dit beslaat het grootste deel van mijn werkweek.  In mijn vrije tijd sport ik graag, voetbal, hardlopen, fietsen.

Voor goed onderwijs heb je onder andere goed personeel nodig, welke de uitdagingen van deze tijd aan kunnen. Vanuit de identiteit van CNS Gouda wil ik mij inzetten op de portefeuille personeel, om de gezamenlijke opdracht die wij als bestuur hebben, kwalitatief goed onderwijs, te realiseren. 

Willem Graafland

Willem Graafland

portefeuille Juridische Zaken

Ik ben Willem Graafland, opgegroeid in Gouda en ik heb vroeger op de Johannes Calvijn school gezeten. Hier heb ik mogen ervaren dat de basisschool een belangrijke rol vervult in de (geloofs)ontwikkeling van een kind. Ik vind het waardevol dat kinderen onderwezen worden in het christelijk geloof en de waarden en normen die daaruit voortvloeien. Dat de drie basisscholen onder CNS Gouda een open toelatingsbeleid voeren, spreekt mij in het bijzonder aan. Op die manier worden mensen niet worden uitgesloten en staan de christelijke scholen midden in de maatschappij. 

In 2007 ben ik getrouwd met Simone Verbeek, we hebben 3 dochters; Elena, Sophia en Louisa. Elena gaat met veel plezier naar de Livingstoneschool. Mijn andere dochters staan momenteel ingeschreven bij de Livingstoneschool.  We zijn als gezin kerkelijk meelevend met de PKN Pauluskerk gemeente in Gouda. 

Naast mijn werk als senior jurist voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (Immigratie- en Naturalisatiedienst) wil ik graag maatschappelijk van betekenis zijn. Door als bestuurslid van CNS met de portefeuille Juridische zaken aan de slag te gaan hoop ik, samen met alle mensen die betrokken zijn bij het christelijk basisonderwijs in Gouda, een bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke werk.

Home

Lid worden

Lid worden

Menu

Login

Contact