Skip to main content

Informatie CNS Gouda

Op deze pagina treft u de belangrijkste documenten aan van CNS Gouda:

  1. Het Strategisch BeleidsPlan 2023-2027: de complete tekst met alle doelstellingen die we de komende jaren willen gaan bereiken;
  2. Het Jaarverslag van CNS Gouda over 2022Jaarverslag van CNS Gouda over 2021 en Jaarverslag van CNS Gouda over 2020;
  3. Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan deze klachtenregeling worden gevolgd en/of een vertrouwenspersoon worden benaderd. Onze klokkenluidersregeling vindt u hier.

Downloads