Skip to main content
Home  › ... Home
De Prinses Julianaschool zoekt een nieuwe enthousiaste en verbindende SCHOOLDIRECTEUR lees meer...

Ons jaarverslag 2021 is beschikbaar. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid op de gebieden onderwijs en identiteit, personeel, materieel en financiën. lees meer...

CNS Gouda is op zoek naarINVALLEERKRACHTEN (er zijn allerlei mogelijkheden) Ben jij iemand die: wil werken vanuit passie op scholen waar samenwerken in vertrouwen als fundament wordt gezien; bekend is en werkt met thematisch onderwijs of het lees meer...

CNS Gouda

De Vereniging CNS is een protestants-christelijke schoolvereniging. Het christelijk geloof op onze scholen vormt de basis voor ons denken en handelen. Onze vereniging is opgericht op 1 maart 1864 en telt een drietal scholen in Gouda te weten de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool.

We voeren op al onze scholen een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de schoolovereenkomst onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van personeels- en bestuursleden wordt daarentegen verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerken.

 

leerlingen

1122

personeelsleden

63 fte

scholen

3