Vacatures

Toezichthouders gezocht!

De Vereniging CNS geeft al meer dan 150 jaar vorm aan haar doelstelling om vanuit een protestants-christelijke grondslag uitdagend betekenisvol onderwijs te geven aan kinderen in het primair onderwijs. De vereniging telt een drietal scholen in Gouda te weten de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool. Aan de scholen zijn ruim 100 personeelsleden verbonden en rond de 1100 leerlingen ontvangen er onderwijs.

Het algemeen bestuur van CNS wordt gevormd door zeven toezichthouders met elk een portefeuille en het dagelijks bestuur door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder verricht het uitvoerende werk en heeft een leidinggevende rol richting de directies van de scholen. De toezichthouders houden toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en vervullen de rol van werkgever richting de directeur-bestuurder.

Om hieraan bij te dragen, is de vereniging CNS op zoek naar:

TOEZICHTHOUDER portefeuille Financiën
TOEZICHTHOUDER portefeuille Personeel

Wat gaat u doen?
Als toezichthouder binnen het bestuur houdt u toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en vervult u de rol van werkgever richting de directeur-bestuurder.

Portefeuille Financiën:

 • Beoordelen van de financiële jaarstukken van de vereniging
 • Mede bewaken van het financiële beleid en de financiële kaders van de vereniging

Portefeuille Personeel:

 • Beoordelen van het personeelsbeleid
 • Mede bewaken van de positie van de vereniging CNS als werkgever

Bent u dat?

 • Bereid en in staat het Christelijk onderwijs in lijn met de CNS statuten vorm te geven.
 • Affiniteit hebben met het onderwijs(-beleid), maar tegelijk de afstand kunnen houden die past bij de toezichthoudende functie.
 • Beschikken over beleidsmatig denkvermogen.
 • Vanwege de afspiegeling van de 3 scholen, heeft u bij voorkeur kinderen op de Johannes Calvijnschool of de Prinses Julianaschool.

Portefeuille Financiën:

 • Bezit financieel-economische deskundigheid
 • Heeft ervaring in contacten met accountants

Portefeuille Personeel:

 • Bezit deskundigheid op het terrein van (personeels-)beleid

Wat bieden wij?
Een uitdagende vrijwilligersrol binnen een inspirerende en collegiale omgeving. We zoeken iemand die deze rol voor (circa) 8 uur per maand kan vervullen voor (maximaal drie keer) de periode van drie jaar, met ingang van september 2017. U ontvangt hiertoe een vacatievergoeding.

Interesse?
Voor meer informatie over het profiel kunt u contact opnemen met Louis Rustenhoven (voorzitter), telefoon 06-51223731. Heeft u belangstelling voor één van de rollen, stuur dan een motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 12 juni 2017 naar info@cnsgouda.nl, t.a.v. dhr. Louis Rustenhoven, onder vermelding van de betreffende portefeuille.

 

 

 

 

Open sollicitaties kunt u sturen naar het bestuurskantoor:

Bestuur Ver. CNS
t.a.v. J.A. Broekman
Postbus 2090
2800 BE Gouda
Of per e-mail naar  j.broekman@cnsgouda.nl

 

 

Nieuwe Gouwe Westzijde 1 | 2802 AN Gouda | Postbus 2090 | 2800 BE Gouda | tel. (0182) 68 67 15 | fax (0182) 68 67 04 | www.cnsgouda.nl | Inloggen |

© 2017- realisatie door Emjee ICT diensten